Şcoala postliceală teologico-sanitară baptistă Cluj-Napoca

Adresă: Johannes Gutenberg 5A (Mănăștur, lângă parcul Colina)
Director: Dana Pandre
Telefon: 0264.424.038, 0753.438.661.

Prezentarea şcolii

Şcoala Sanitară Postliceală Baptistă este de stat, cu autofinanţare și pregăteşte asistenţi medicali generalişti. Are o durată de trei ani, învăţământ de zi şi este recunoscută şi în străinătate.

Viziunea şcolii

Formarea de oameni care să manifeste un caracter zidit pe valorile tradiţiei creştine şi care să aibă competenţe profesionale deosebite, capabili să facă faţă exigenţelor profesiei de asistent medical generalist în practica medicală europeană.

Obiectivele şcolii

 1. Acumularea de informaţii, cunoştinţe şi competenţe medico-sanitare moderne, specifice profesiei de asistent medical.
 2. Învăţarea şi achiziţia tehnicilor fundamentale moderne şi a deprinderilor necesare în îngrijirea şi asistenţa medicală calificată oferită omului sănătos sau bolnav.
 3. Asimilarea valorilor tradiţiei creştine şi dobândirea unei concepţii creştine despre om şi societate care să se manifeste într-o etică profesională de o înaltă ţinută, dovedită prin iubirea şi slujirea aproapelui.

Standardele şcolii

 • Şcoala funcţionează pe baza cerinţelor educaţionale europene standard, cu durata de 3 ani de studii, cu un număr de peste 4.600 de ore de teorie, instruire şi practică medicală.
 • În cadrul stagiilor şi practicii medicale din spitalele şi clinicile universitare clujene, absolvenţii obţin competenţe profesionale deosebite care îi califică să lucreze în orice unitate medico-sanitară din orice stat din Uniunea Europeană.
 • Învăţământul postliceal corespunde nivelului 3 al Cadrului European al Calificărilor, acesta fiind cel mai solicitat pe piaţa europeană a muncii.
 • La terminarea cursurilor, absolvenţii primesc certificatul pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist recunoscut în Uniunea Europeană.

Parteneriatele şcolii

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
 • Grupul Şcolar Victor Babeş Cluj-Napoca
 • Clinicile şi Spitalele Universitare din Cluj-Napoca
 • Spitalul clinic Medicală III
 • Spitalul clinic Medicală IV
 • Clinica Chirurgie III
 • Clinica Ginecologie I
 • Spitalul de Recuperare
 • Spitalul de Ergoterapie
 • Institutul Inimii Cluj-Napoca
 • Comunitatea Creştină Baptistă Cluj
 • Fundaţii: Blythswood, Ecce Homo, Fundaţia Crestina de Ajutorare, Christian Aid Ministries

Curriculum-ul şcolii – (disciplinele de studiu)

Generale

 • Anatomia şi fiziologia omului
 • Microbiologie, virusologie, parazitologie
 • Biochimie
 • Biofizică-radiologie
 • Embriologie-genetică
 • Psihologie generala şi medicală
 • Sociologie şi antropologie
 • Semiologie şi terminologie medicală
 • Educaţie pentru sănătate
 • Informare şi consiliere vocaţională
 • Informatică aplicată
 • Limba engleză aplicată

Specialitate

 • Ingrijirea omului sănătos şi bolnav
 • Medicină internă
 • Chirurgie
 • Pediatrie şi puericultură
 • Obstetrică şi ginecologie
 • Neurologie şi psihiatrie
 • Epidemiologie şi boli infecţioase
 • Dermatologie şi venerologie
 • Geriatrie şi gerontologie
 • Farmacologie

Teologie

 • Exegeza Sfintei Scripturi
 • Hermeneutică
 • Istoria creştinismului
 • Teologie aplicată – teologia bolii