Citat de Sfântul Valentin: Menţinerea culturii creştine

Din „Sfântul Valentin” societatea modernă orientată spre divertisment a pierdut „sfinţenia” şi l-a păstrat pe „Valentin”. Apropo de cultura populară, unde Valentin e şi el un pretext pentru multe lucruri nesfinte, redau un citat dintr-un eseu al lui Robert Louis Wilken, profesor la Seminarul Teologic Luteran, Fordham University, Universitatea Notre Dame, numit Amo, Amas, Amat: Christianity and Culture.

Poate credinţa creştină, indiferent cât de înflăcărată, cât de entuziast proclamată de evanghelişti, cât de abil expusă de teologi şi filozofi, sau cât de ingenios tradusă în dialectul intelectualilor de apologeţi, să se menţină pe termen lung, fără sprijinul şi cultivarea unei culturi creştine? Şi prin cultură nu mă refer la marea cultură cum ar fi Mesă în B Minor a lui Bach sau Chemarea lui Matei a lui Caravaggio, ci la „toate roadele gândirii şi a simţămintelor”, pentru a utiliza expresia lui T.S. Eliot, tiparul înţelesurilor şi sensibilităţilor codificate în ritualuri, legi, limbaj, practici, povestiri ş.a. care conduc, inspiră şi ghidează comportamentul, gândurile şi ataşamentele creştinilor.

Dacă va fi ca cultura creştină să fie reînnoită, obiceiurile sunt mai vitale decât trezirile spirituale, ritualul mai edificator decât înălţimile spirituale, crezul mai penetrant decât fineţea adâncimii teologice, şi sarbătorirea zilelor sfinţilor mai înălţătoare decât respectarea Zilei Mamei.

Original (engleză):

Can Christian faith, no matter how fervent, how enthusiastically proclaimed by evangelists, how ably expounded by theologians and philosophers (at CTI), or how cleverly translated into the patois of the intellectual class by apologists, be sustained for long without the support and nurturing of a Christian culture? And by culture, I do not mean high culture, Bach’s B Minor Mass or Caravaggio’s, The Calling of St. Matthew, but the „total harvest of thinking and feeling,” to use T.S.Eliot’s phrase, the pattern of inherited meanings and sensibilities encoded in rituals, law, language, practices, stories, et al. that order, inspire, and guide the behavior, thoughts and affections of the Christian people.

If Christian culture is to be renewed, habits are more vital than revivals, rituals more edifying than spiritual highs, the creed more penetrating than theological insight, and the celebration of saints’s days more uplifting than the observance of Mother’s Day.

Adaugă comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.