Gheorghe Amza: Hristos a înviat!

(extras din Buletinul Informativ al Bisericii Penticostale Speranţa, nr. 106 din 19 aprilie 2009)

“Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi.”
Matei 28:5-7

HRISTOS A ÎNVIAT!

Iubiţi fraţi şi surori, alături de creştinii de rit răsăritean, ne bucurăm azi de sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos, eveniment crucial al credinţei noastre. Adevărul este că, fără înviere, moartea lui Hristos nu ar fi avut valoare, întrucât mulţi oameni şi-au dat viaţa pentru scopuri nobile.

Puterea lui Dumnezeu s-a demonstrat nu în moartea Domnului, ci în învierea Lui, aşa cum Pavel remarca în Efeseni 1:19,20: „…nemărginita mărime a puterii Sale … pe care a desfăşurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morţi.”

În lumina învierii, moartea Domnului Isus a căpătat forţa răscumpărătoare pentru „cei ce zac în cel rău” şi se întorc la El cu credinţă. Credinţa noastră trebuie întemeiată tocmai pe această putere a învierii.

Învierea din morţi a fost declaraţia solemnă a Tatălui ceresc că Domnul Isus este desăvârşit în sfinţenie, că nu a avut păcat şi, prin urmare, moartea Lui are putere ispăşitoare.

Prin învierea Lui, ne spune Petru, „am fost născuţi din nou la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru noi.” 1 Petru 1:3,4.

Mai mult decât atât, nu doar primul pas al mântuirii (naşterea din nou), dar şi umblarea pe Cale, e asigurată pentru „cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.” Evrei 7:25

Învierea lui Isus Hristos a schimbat faţa universului, demonstrând că moartea nu este un proces ireversibil, nici o instituţie permanentă. Dacă moartea a fost abolită în cazul lui Isus, atunci urmarea împlinirii anumitor condiţii, va putea fi la fel pentru toţi oamenii. Învierea lui Hristos e garanţia învierii noastre.

Demonstrând o ascultare desăvârşită şi făcând din voia Tatălui, mâncarea Sa (Ioan 4:34), Dumnezeu Tatăl nu putea să abandoneze morţii şi putrezirii o dragoste şi o supunere atât de perfecte. Dumnezeu L-a înviat din morţi, demonstrând că stabilitatea lumii depinde nu doar de legile fizice ce generează universul, ci în primul rând de caracterul moral al lui Dumnezeu.

Iubiţi fraţi, în vremurile tulburi pe care le trăim, bizuiţi-vă pe puterea şi caracterul lui Dumnezeu. Vă asigur că Dumnezeu, prin Cel înviat din morţi, vă poartă de grijă, vă iubeşte, vă pregăteşte „un pământ şi un cer nou”, numai noi „să nu căutăm între cei morţi pe Cel ce este viu.”

Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!

GHEORGHE AMZA

Adaugă comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.