Rugăciune pentru întreaga lume

Dumnezeule Atotputernic – Tată, Fiule şi Duhule Sfânt,
Împreună cu credincioşii din întreaga lume,
Ne-am adunat astăzi ca să slăvim Numele Tău.
Tu eşti Creatorul cerului şi pământului.
Nimeni nu se compară cu Tine, Tu eşti sfânt şi drept în toate căile Tale.
Ne supunem autorităţii Tale ca Rege al universului.

Ne rugăm într-un singur glas să Te întronăm în inimile noastre
şi să Te onorăm în faţa întregii lumi.

Doamne Dumnezeule, numai Tu meriţi lauda şi adorarea noastră.

Tatăl nostru din ceruri,
Îţi mulţumim pentru că iubeşti atât de mult lumea.
Ai dat pe singurul Tău Fiu, Isus Cristos, să moară pe cruce pentru păcatele noastre,
pentru ca noi să putem fi împăcaţi cu Tine.
Suntem atât de mulţumitori pentru că putem să te numim Tată şi pentru că suntem numiţi
copiii Tăi.
Nimic nu ne poate despărţi de dragostea Ta.

Îţi mulţumim Tată pentru că ne-ai înfiat în familia Ta
prin Domnul Isus Cristos, Mântuitorul nostru.

Doamne Isuse Cristoase,
Numai Tu eşti vrednic să iei sulul cărţii istoriei şi să-i rupi peceţile,
pentru că tu ai fost înjunghiat şi ne-ai răscumpărat pentru Tatăl nostru prin sângele Tău.
Mărturisim că Tu eşti Capul Bisericii şi Domn al cerului şi pământului.
Fie ca oameni din orice neam şi de orice limbă să devină ucenicii Tăi,
astfel încât binecuvântarea Ta să aducă transformare în toate popoarele.
Fie ca Împărăţia Ta să se extindă în fiecare naţiune a lumii,
aşa încât guvernele să conducă cu nepărtinire şi dreptate.
Şi fie ca Numele Tău să fie înălţat de la răsăritul şi până la apusul soarelui.

Isuse Cristoase, Tu eşti Mântuitorul lumii şi Domn al tuturor.

Tată al îndurării şi harului,
Recunoaştem că am păcătuit
şi că lumea noastră este sub puterea păcatului.
Inimile noastre sunt întristate de nedreptate, ură, şi violenţă.
Ne este ruşine de asuprirea, rasismul şi vărsarea de sânge din ţara noastră.
Plângem pentru toate vieţile pierdute prin crime, războaie şi terorism.
Familiile noastre sunt destrămate şi bisericile noastre divizate prin răzvrătire şi mândrie.
Vieţile noastre sunt pângărite de egoism, lăcomie, idolatrie şi păcate sexuale.
ţi-am întristat inima şi am dezonorat Numele Tău.
Ai milă de noi când ne pocăim din toată inima.

Doamne Dumnezeul milei şi îndurării, iartă păcatele noastre. Revarsă harul Tău şi vindecă ţara noastră.

Duh al Dumnezeului Celui Viu, Fără Tine nu putem face nimic.
Transformă Biserica Ta după chipul lui Isus Cristos.
Prin puterea Ta adu vindecare celor bolnavi,
eliberarea celor apăsaţi şi mângâiere celor care plâng.
Revarsă dragostea Ta în inimile noastre şi umple-ne de compasiune
ca să răspundem chemării celor fără adăpost şi flămânzi
şi să îi purtăm pe orfani, pe văduve şi pe bătrâni în grija Ta.
Dă-ne înţelepciune şi descoperire duhovnicească pentru a rezolva problemele complexe din zilele noastre.
Ajută-ne să folosim resursele pământului pentru binele tuturor.

Duhule Sfânt, avem nevoie de mângâierea şi călăuzirea Ta.

Schimbă inimile noastre.
Doamne Isuse Cristoase,
Pentru că Tu ai murit, şi ai înviat,
şi Dumnezeu Tatăl ţi-a dat un Nume mai presus de orice nume,
Tu vei birui toate puterile celui rău.
Dărâmă întăriturile şi ideologiile care se împotrivesc cunoaşterii lui Dumnezeu.
Înlătură vălul de întuneric care acoperă popoarele.
Opreşte răul care promovează violenţa şi moartea.
Adu eliberare de apăsare demonică.
Rupe lanţurile sclaviei, tiraniei şi bolilor.
Umple-ne cu curaj ca să vestim Cuvântul Tău fără teamă,
şi să mijlocim cu credincioşie pentru cei pierduţi.

Atotputernicule Dumnezeu, eliberează-ne de cel rău.

Împărate al Slavei,
Vino şi încheie lucrarea Ta în oraşele, popoarele şi naţiunile noastre.
Ne ridicăm glasurile la unison cu credincioşi din Africa şi Asia,
din Orientul Mijlociu, şi Europa, din America de Nord şi America de Sud,
şi din Australia şi Insulele Pacificului şi împreună strigăm:

Porţi, ridicaţi-vă capetele,
Ridicaţi-vă, porţi veşnice ca să intre Împăratul Slavei!

Pe măsură ce lucrările Tale se măresc pe faţa întregului pământ,
şi binecuvîntările Tale se revarsă din belşug peste toate naţiunile,
oamenii Te vor căuta şi vor întreba: „Cine este acest Împărat al Slavei?“
Cu toţii vom răspunde:

El este Domnul Cel Atotputernic!
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!

Vino şi umple pământul cu Slava Ta aşa cum apele acoperă mările.
Şi Duhul şi Mireasa spun:

Amin! Vino Doamne Isuse!

(Preluată de pe site-ul Bisericii Baptiste Mănăştur, Ziua Mondială de Rugăciune 09 – Ghid de Rugaciune [doc])

Adaugă comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.