Summitul global de conducere – prima zi

Bill Hybels – liderul de 360 grade

http://www.willowcreek.com/Events/leadership/2008/contentimages/spkr_bHybels_lg.jpg

Bill Hybels. Foto: willowcreek.com

Pastorul senior al bisericii Willow Creek din Illinois a vorbit despre ce înseamnă conducerea multidirecţională, cea care nu e îndreptată doar în jos, spre subordonaţi, ci cea care începe prima dată cu propria persoană, apoi ştie să conducă pe orizonatală (est şi vest), adica pe cei care sunt pe acelaşi nivel cu noi, dar şi conducerea în sus (nord), adică a superiorilor.

„Cel mai bun cadou pe care îl poţi da biserici este un sine sănătos, energizat şi complet supus.”

Gary Haugen – avocat, fondator al International Justice Mission

http://www.willowcreek.com/Events/leadership/2008/contentimages/spkr_gHaugen_lg.jpg

Gary Haugen. Foto: willowcreek.com

Gary Haugen a vorbit despre conducerea care contează, şi anume cea care contează pentru Dumnezeu. Pentru a arăta care este aceasta putem citi câteva versete:

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui. Psalmi 11:7
Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă! Isaia 1:17
Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentrucă voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. Matei 23:23

Dumnezeu iubeşte dreptatea şi se aşteaptă ca copii lui să fie cei care o aduc şi o înfăptuiesc pe Pământ. Scopul nostru nu este doar izbăvirea sufletului ci aducerea întregii creaţii în împăcare cu Dumnezeu. Fiind avocat, Gary Haugen este profund preocupat de apărarea drepturilor omului şi de izbăvirea celor nedreptăţiţi din mâna oamenilor răi. El spune că „nedreptatea este abuzul puterii, înseamnă a lua de la alţii ceea ce Dumnezeu le-a dat: demnitate, libertate, onoare”. Creştinii sunt chemaţi să aducă izbăvirea lui Dumnezeu pentru aceşti oameni cărora le-a fost furat ceea ce Dumnezeu le-a dăruit, altfel, cum vor cunoaşte ei că Dumnezeu este bun?

Tim Keller – pastor senior al Redeemer Presbiterian Church

http://www.willowcreek.com/Events/Leadership/2009/imgs/biopics/tim-keller.jpg

Tim Keller. Foto: willowcreek.com

Tim Keller a expus pilda fiului risipitor, aşa cum personal nu ţin minte să o fi auzit.

Pilda a fost spusă în contextul unor discuţii cu oamenii religioşi (Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte.  Şi Fariseii şi Cărturarii cârteau şi ziceau: „Omul acesta primeşte pe păcătoşi, şi mănâncă cu ei.”). Trebuie să observăm că pilda se încheie cu tatăl vorbind fiului mai mare, nu celui mai mic. Aceasta ne arată că pilda se adresează în principal oamenilor reprezentaţi de fiul mai mare: cei ascultători, împlinitori ai legii, morali (iată, eu îţi slujesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi-am călcat porunca).

Amândoi fraţii sunt înstrăinaţi de tată. Dar în vreme ce fiul cel mic se întoarce şi intră la ospăţul pregătit pentru el, fiul cel mare refuză. De ce? Din cauza propriei neprihăniri.

Trei simptome ale fariseismului moral pe care le vedem la fratele mai mare:

  1. Fratele mai mare se înfurie când viaţa nu merge cum vrea El, când tatăl (Dumnezeu) nu se comportă cum se aşteaptă el (El s-a întărâtat de mânie).
  2. Fratelui mai mare îi e imposibil să nu dispreţuiască şi să nu privească de sus pe cei leneşi, pe cei care nu au doctrina corectă, etc (când a venit acest fiu al tău care ţi-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat). Ei au un sentiment al superiorităţii datorită faptelor lor bune.
  3. Fratele mai mare nu poate ierta (refuză să intre la ospăţ), pentru că nu poate accepta că el ar putea păcătui în acest fel. Dacă ar accepta că şi el ar putea face acelaşi păcat, ar fi şi el iertător.

Fratele mai mare ne arată că pocăinţa trebuie să includă şi pocăinţa pentru motivaţia faptelor noastre bune. Ascultarea noastră de Dumnezeu nu trebuie să fie pentru a obţine lucruri de la el (aceasta e idolatrie), pentru a fi primiţi de El, ci cred Evaghelia şi sunt primit de Dumnezeu, de aceea ascult.

Tentaţia întoarcerii de la Evanghelie la religie este permanentă.

Aceste învăţături sunt expuse pe larg în cartea sa The Prodigal God: Recovering the Heart of the Christian Faith.

Adaugă comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.