Warning: Constant automattic\jetpack\extensions\social_previews\FEATURE_NAME already defined in /home/clujulev/public_html/wp-content/plugins/jetpack/extensions/blocks/social-previews/social-previews.php on line 14
Plan citire a Bibliei în 52 de săptămâni – Clujul Evanghelic

Plan citire a Bibliei în 52 de săptămâni

Plan de citire a Bibliei in 52 de saptamani
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
1 Rom 1-2 Gen 1-3 Ios 1-5 Psa 1-2 Iov 1-2 Isa 1-6 Mat 1-2
2 Rom 3-4 Gen 4-7 Ios 6-10 Psa 3-5 Iov 3-4 Isa 7-11 Mat 3-4
3 Rom 5-6 Gen 8-11 Ios 11-15 Psa 6-8 Iov 5-6 Isa 12-17 Mat 5-7
4 Rom 7-8 Gen 12-15 Ios 16-20 Psa 9-11 Iov 7-8 Isa 18-22 Mat 8-10
5 Rom 9-10 Gen 16-19 Ios 21-24 Psa 12-14 Iov 9-10 Isa 23-28 Mat 11-13
6 Rom 11-12 Gen 20-23 Jud 1-6 Psa 15-17 Iov 11-12 Isa 29-33 Mat 14-16
7 Rom 13-14 Gen 24-27 Jud 7-11 Psa 18-20 Iov 13-14 Isa 34-39 Mat 17-19
8 Rom 15-16 Gen 28-31 Jud 12-16 Psa 21-23 Iov 15-16 Isa 40-44 Mat 20-22
9 1Cor 1-2 Gen 32-35 Jud 17-21 Psa 24-26 Iov 17-18 Isa 45-50 Mat 23-25
10 1Cor 3-4 Gen 36-39 Rut Psa 27-29 Iov 19-20 Isa 51-55 Mat 26-28
11 1Cor 5-6 Gen 40-43 1Sam 1-5 Psa 30-32 Iov 21-22 Isa 56-61 Mar 1-2
12 1Cor 7-8 Gen 44-47 1Sam 6-10 Psa 33-35 Iov 23-24 Isa 62-66 Mar 3-4
13 1Cor 9-10 Gen 48-50 1Sam 11-15 Psa 36-38 Iov 25-26 Ier 1-6 Mar 5-6
14 1Cor 11-12 Exo 1-4 1Sam 16-20 Psa 39-41 Iov 27-28 Ier 7-11 Mar 7-8
15 1Cor 13-14 Exo 5-8 1Sam 21-25 Psa 42-44 Iov 29-30 Ier 12-16 Mar 9-10
16 1Cor 15-16 Exo 9-12 1Sam 26-31 Psa 45-47 Iov 31-32 Ier 17-21 Mar 11-12
17 2Cor 1-3 Exo 13-16 2Sam 1-4 Psa 48-50 Iov 33-34 Ier 22-26 Mar 13-14
18 2Cor 4-5 Exo 17-20 2Sam 5-9 Psa 51-53 Iov 35-36 Ier 27-31 Mar 15-16
19 2Cor 6-8 Exo 21-24 2Sam 10-14 Psa 54-56 Iov 37-38 Ier 32-36 Luc 1-2
20 2Cor 9-10 Exo 25-28 2Sam 15-19 Psa 57-59 Iov 39-40 Ier 37-41 Luc 3-4
21 2Cor 11-13 Exo 29-32 2Sam 20-24 Psa 60-62 Iov 41-42 Ier 42-46 Luc 5-6
22 Gal 1-3 Exo 33-36 1Reg 1-4 Psa 63-65 Pro 1 Ier 47-52 Luc 7-8
23 Gal 4-6 Exo 37-40 1Reg 5-9 Psa 66-68 Pro 2-3 Pla Luc 9-10
24 Efe 1-3 Lev 1-3 1Reg 10-13 Psa 69-71 Pro 4 Eze 1-6 Luc 11-12
25 Efe 4-6 Lev 4-6 1Reg 14-18 Psa 72-74 Pro 5-6 Eze 7-12 Luc 13-14
26 Fil 1-2 Lev 7-9 1Reg 19-22 Psa 75-77 Pro 7 Eze 13-18 Luc 15-16
27 Fil 3-4 Lev 10-12 2Reg 1-5 Psa 78-80 Pro 8-9 Eze 19-24 Luc 17-18
28 Col 1-2 Lev 13-15 2Reg 6-10 Psa 81-83 Pro 10 Eze 25-30 Luc 19-20
29 Col 3-4 Lev 16-18 2Reg 11-15 Psa 84-86 Pro 11-12 Eze 31-36 Luc 21-22
30 1Tes 1-3 Lev 19-21 2Reg 16-20 Psa 87-89 Pro 13 Eze 37-42 Luc 23-24
31 1Tes 4-5 Lev 22-24 2Reg 21-25 Psa 90-92 Pro 14-15 Eze 43-48 Ioa 1-2
32 2Tes Lev 25-27 1Cro 1-4 Psa 93-95 Pro 16 Dan 1-6 Ioa 3-4
33 1Tim 1-3 Num 1-4 1Cro 5-9 Psa 96-98 Pro 17-18 Dan 7-12 Ioa 5-6
34 1Tim 4-6 Num 5-8 1Cro 10-14 Psa 99-101 Pro 19 Ose 1-7 Ioa 7-9
35 2Tim 1-2 Num 9-12 1Cro 15-19 Psa 102-104 Pro 20-21 Ose 8-14 Ioa 10-12
36 2Tim 3-4 Num 13-16 1Cro 20-24 Psa 105-107 Pro 22 Ioe Ioa 13-15
37 Tit Num 17-20 1Cro 25-29 Psa 108-110 Pro 23-24 Amo 1-4 Ioa 16-18
38 Fil Num 21-24 2Cro 1-5 Psa 111-113 Pro 25 Amo 5-9 Ioa 19-21
39 Evr 1-4 Num 25-28 2Cro 6-10 Psa 114-116 Pro 26-27 Oba Fap 1-2
40 Evr 5-7 Num 29-32 2Cro 11-15 Psa 117-118 Pro 28 Ion Fap 3-4
41 Evr 8-10 Num 33-36 2Cro 16-20 Psa 119 Pro 29-30 Mic Fap 5-6
42 Evr 11-13 Deu 1-3 2Cro 21-24 Psa 120-121 Pro 31 Nau Fap 7-8
43 Iac 1-3 Deu 4-6 2Cro 25-28 Psa 122-124 Ecl 1-2 Hab Fap 9-10
44 Iac 4-5 Deu 7-9 2Cro 29-32 Psa 125-127 Ecl 3-4 Tef Fap 11-12
45 1Pet 1-3 Deu 10-12 2Cro 33-36 Psa 128-130 Ecl 5-6 Hag Fap 13-14
46 1Pet 4-5 Deu 13-15 Ezr 1-5 Psa 131-133 Ecl 7-8 Zah 1-7 Fap 15-16
47 2Pet Deu 16-19 Ezr 6-10 Psa 134-136 Ecl 9-10 Zah 8-14 Fap 17-18
48 1Ioa 1-3 Deu 20-22 Nee 1-4 Psa 137-139 Ecl 11-12 Mal Fap 19-20
49 1Ioa 4-5 Deu 23-25 Nee 5-9 Psa 140-142 Can 1-2 Apo 1-6 Fap 21-22
50 2Ioa Deu 26-28 Nee 10-13 Psa 143-145 Can 3-4 Apo 7-11 Fap 23-24
51 3Ioa Deu 29-31 Est 1-5 Psa 146-148 Can 5-6 Apo 12-17 Fap 25-26
52 Iud Deu 32-34 Est 6-10 Psa 149-150 Can 7-8 Apo 18-22 Fap 27-28

După: bible-reading.com/bible-plan.pdf

Adaugă comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.